Usein tarvitaan tietosuojavastaava huolehtimaan yrityksen tietosuoja-asioista, mutta oikeanlaisen henkilön löytäminen omasta organisaatiosta voi olla vaikeaa. Tähän tarjoamme ratkaisuksi tietosuojaisännöintiä, jossa hoidamme tietosuojavastaavan tehtävät puolestasi, onpa sitten kyseessä GDPR:n mukainen tai vapaaehtoisesti nimitetty tietosuojavastaavan rooli.

Tietosuojaisännöinti rakennetaan aina tarpeen mukaan, jolloin pystytään hyödyntämään yrityksen omaa asiantuntemusta ja tuomaan siihen ulkopuolinen asiantuntemus tietosuojan- ja tietoturvan saralta. Tämä toimintamalli takaa myös kustannustehokkaan ratkaisun, jossa maksetaan vain työstä, joka on mitoitettu tarpeeseen, yrityskohtaisesti.

Tietosuojaisännöinti on hyvä ratkaisu esimerkiksi silloin, kun yrityksen sisältä omaa resurssia ei ole tai yrityksen asiantuntemus on jossain muualla, kuin tietosuojassa. Tietosuojaisännöinti on myös yksi tapa kouluttaa tietosuojaosaajia omaan yritykseen.