Tietosuoja on vahvaa osaamisaluettamme, olemme toimineet tietosuojan parissa jo 1990-luvun lopulta lähtien. Tietosuoja-asiat ovat muuttuneet vuosien varrella erittäin paljon ja tietosuojasta on tullut monin paikoin kriittinen osa liiketoimintaa. Viimeisimmän mausteensa tietosuoja-alalle on tuonut GDPR, joka nostaa tietosuojan entistä merkittävämpään osaan ja tuo myös uusia vaatimuksia aiheen tiimoilta.

Usein tietosuoja-asiat jäävät etäisiksi yrityksen päivittäisessä toiminnassa ja näin ollen myös vieraiksi. Kaikkea ei toki tarvitse osatakaan itse, vaan asiantuntijoita hyödyntämällä pystyy huolehtimaan tehokkaasti oman yrityksen tietosuojatasosta.

Meiltä saat apua erilaisiin tietosuojaan liittyviin tarpeisiin joustavasti ja nopeasti sekä käytännönläheisesti. Kaikki palvelumme ovat räätälöitävissä yrityksen tarpeiden mukaisesti ja tapauskohtaisesti.

Tietosuojapalveluitamme ovat:

Tietosuojaisännöinti

Usein tarvitaan tietosuojavastaava huolehtimaan yrityksen tietosuoja-asioista, mutta oikeanlaisen henkilön löytäminen omasta organisaatiosta voi olla vaikeaa. Tähän tarjoamme ratkaisuksi tietosuojaisännöintiä, jossa hoidamme tietosuojavastaavan tehtävät puolestasi, onpa sitten kyseessä GDPR:n mukainen tai vapaaehtoisesti nimitetty tietosuojavastaavan rooli.

Tietosuojaisännöinti rakennetaan aina tarpeen mukaan, jolloin pystytään hyödyntämään yrityksen omaa asiantuntemusta ja tuomaan siihen ulkopuolinen asiantuntemus tietosuojan- ja tietoturvan saralta. Tämä toimintamalli takaa myös kustannustehokkaan ratkaisun, jossa maksetaan vain työstä, joka on mitoitettu tarpeeseen, yrityskohtaisesti.

Tietosuojaisännöinti on hyvä ratkaisu esimerkiksi silloin, kun yrityksen sisältä omaa resurssia ei ole tai yrityksen asiantuntemus on jossain muualla, kuin tietosuojassa. Tietosuojaisännöinti on myös yksi tapa kouluttaa tietosuojaosaajia omaan yritykseen

– Tietosuojan asiantuntijapalvelut

Tietosuoja on laaja-aikainen kokonaisuus, johon kuuluu erilaisia toiminteita, teknisiä ratkaisuja, toimintamalleja ja dokumentteja. Usein tätä tarkastellaan vain yhdestä tai kahdesta näkökulmasta ja kokonaiskuva jää helposti rakentumatta.

Asiantuntijapalvelumme koostuvat erilaisista toiminnoista, kuten kouluttaminen, tietosuojatilinpäätökset, dokumentointi, eri kokoiset tietosuojaprojektit, tietosuojaan liittyvä maineen hallinta ja viestintä. Ulkopuolisena asiantuntijana tuomme yrityksesi käyttöön malleja, joilla voi käytännönläheisesti kartoittaa tietosuojan nykytilaa ja luoda kehitystoimenpiteitä. Myös kaikki asiantuntijapalvelumme ovat räätälöitävissä yrityskohtaisesti