Tietosuoja on kattava, kattava toimintojen, teknisten ratkaisujen, toimintamallien ja asiakirjojen kokonaisuus. Usein tätä tarkastellaan vain yhdestä tai kahdesta näkökulmasta ja kokonaiskuva jätetään helposti pois.

Asiantuntijapalvelumme koostuvat monesta toiminnasta, kuten koulutuksesta, yksityisyyden kirjanpidosta, dokumentoinnista, erikokoisista tietosuojaprojekteista, yksityisyyteen liittyvästä maineen hallinnasta ja viestinnästä. Ulkopuolisena asiantuntijana tuomme yritykseesi malleja, jotka voivat tarjota käytännön yleiskuvan tietosuojan nykytilasta ja luoda kehittämistoimenpiteitä. Kaikki asiantuntijapalvelumme ovat räätälöityjä myös yrityksellesi