Teknologia on mahdollistanut verkkopalveluiden syntymisen, ylläpitämisen ja käyttämisen. Käytössä on ollut mitä luovimpia ratkaisuja, joten ei ole yllättävää, että nykypäivän huipputeknologia, tekoäly on jossain muodossa rantautunut myös keskustelu- ja yhteisöpalveluihin. Tekoälyn rooli kasvaa koko ajan, mutta kuluttajille se on vielä aika vieras asia ja aihe herättää enemmän kysymyksiä, kuin vastauksia on olemassa. Koneet herättävät tunteita laidasta laitaan ja niiden hyödystä tai hyödyttömyydestä voi keskustella loputtomiin.

Monissa verkkopalveluissa tekoälyn hyödyntäminen alkaa olla jo pakollista, koska palvelut ovat kasvaneet niin suuriksi, että pelkästään ihmisten voimin ylläpito alkaa olla mahdotonta. Käyttäjiä palveluissa on paljon ja myös sisältöjä tuotetaan jatkuvasti enemmän ja enemmän. Palvelun ylläpidossa koneen kapasiteetti riittää helposti käsittelemään isoja massoja, kun taas ihmisvoimin se voi olla mahdotonta tai vaatisi pataljoonan henkilöitä.

Palvelujen kirjo on valtava ja kilpailu käyttäjistä on kovaa ja raakaa. Tässä kilpailussa hyvin ja tehokkaasti toimiva tekoäly voi nousta ratkaisevaksi tekijäksi. Tämä ei tietenkään ole itsestään selvyys, eikä asioita ratkaista ilman ihmisen ymmärrystä ja ammattitaitoa. Ihmisen vahvuus onkin kokonaisuuden ymmärtämisessä ja siinä, että tekoälyn saa oppinsa ammattilaiselta.

Helposti luotetaan eri palveluntarjoajien tuottamiin tekoälyratkaisuihin, joita lisäillään palveluihin tarpeiden tai tilanteiden mukaan. Verkkopalveluissa on aikojen saatossa käytetty luontevasti automatiikkaa, esimerkiksi ilmoitusten tai sisällön suodattamisen suhteen, mitkä ovatkin olleet eräänlaisia esiasteita tekoälylle. Näiden kehittäminen palvelujen sisällä on monissa tapauksissa lopetettu ja tilalle on lähdetty hakemaan helpompaa tietä, ottamalla käyttöön erillinen ratkaisu tiettyyn tarpeeseen. Jopa perustoiminnallisuuksia on siirretty ulkopuolisen järjestelmän hoidettavaksi ja palvelun ytimestä on jäljellä vain rippeet. Tekninen toteutus voi olla siis yksi iso tilkkutäkki.

Kokonaisvaltaista tekoälyä ei verkkopalvelun ylläpitämisessä vielä ole, vaan kokonaisuutta rakennetaan eri osista. Palvelut voivat olla niin kompleksisia, että tekoälyn liittäminen palveluun jää pintapuoliseksi. Tällöin tekoälystä saatava hyöty voi jäädä vajaaksi ja syntyy helposti ajatus, ettei kone toimikaan oikein tai käyttäjää aidosti palvelevasti.  Esimerkiksi yksittäisen viestin poistaminen keskusteluketjusta voi rikkoa ketjun johdonmukaisuuden tai yhteisöstä ip-osoitteen estäminen tyrehdyttää koko keskustelun.

Irrallisena osana tekoäly harvoin pystyy hyödyntämään kokonaisuutta ja koneen ratkaisut eivät aina tue palvelua parhaalla mahdollisella tavalla. Jos tekoäly taas saadaan sisäänrakennettua, kiinteäksi osaksi palvelua, voi tekoäly tuottaa palvelun käyttäjille huimasti lisäarvoa ja koneen toiminta näyttäytyy loogisena kokonaisuutena. Parhaimmillaan tekoäly voi tehdä palvelusta täysin käyttäjälle räätälöidyn kokonaisuuden ja tällöin palvelu itsessään onkin tekoäly, joka oppii koko ajan sekä käyttäjistä että ylläpidon päätöksistä.

Verkkopalvelu ei ole koskaan pelkästään tekniikkaa, vaan palvelun käyttöön liittyy inhimilliset tekijät elämän iloineen, suruineen ja tarpeineen. Inhimillisyys tekeekin meistä arvokkaita, osaavia ja tuntevia yksilöitä, jotka pystyvät ohjaamaan koneen toimimaan mahdollisimman järkevästi. Koneesta ei tule ihmistä, eikä ihmistä voi korvata, mutta hyvän apulaisen siitä voi kouluttamalla saada.